ARTIKEL 1: PRIJS

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro’s. De prijzen voor drukwerk zijn inclusief btw, drukkosten en het ontwerp en exclusief verzendkosten onder €50, opties en lintjes. Studio Rui Jun behoudt zicht het recht voor om de op de website vermelde prijzen op elk gewenst moment te wijzigen.
De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die van toepassing waren op het moment van bestelling.

ARTIKEL 1.1: PRODUCTEN

De aangegeven prijzen voor het drukwerk is berekend per aantal stuks.

ARTIKEL 2: BESTELLING EN BEVESTIGING

De betaling geldt als een volledige bevestiging en als een akkoord met de algemene voorwaarden. Na deze bevestiging is er geen wijziging van gekozen ontwerp in de bestelling meer mogelijk. De bestelling wordt na de betalingsbevestiging verwerkt.

Studio Rui Jun streeft ernaar om haar websites 24 uur per dag, 5 dagen per week toegankelijk te houden, maar is niet aansprakelijk in geval van overmacht door technische redenen of onderhoud.

De klant erkent de technische beperkingen met betrekking tot het internet, voornamelijk wat betreft de raadpleging van informatie, de overdracht van bestanden en de risico’s hieraan verbonden, te kennen.

Annulering is alleen mogelijk na goedkeuring van Studio Rui Jun en zal in dat geval per e-mail worden bevestigd.

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE BESTELLING

ARTIKEL 3.1: PRODUCTEN

Digitale proef word binnen 48 op werkdagen gemaild.

De productie van uw drukwerk bedraagt 3 tot 5 werkdagen. Dit termijn geldt vanaf het moment dat we uw goedkeuring van de digitale proef hebben ontvangen. Dit gebeurt online via de mail.

Daarna gaat de levertijd in. 3 tot 6 werkdagen in Nederland. Door Covid-19 kan dit langer duren!

ARTIKEL 4: LEVERING

Gratis verzending bij bestellingen boven de €50
Het is mogelijk dat de kaarten en welkomsborden apart worden verzonden.

– NEDERLAND

Levertijd: 3 tot 6 dagen
Kosten kaarten (incl. btw): €8.95
Kosten welkomsbord (incl. btw): €8.95
Spoed levering: €15

– BELGIE

Levertijd: 3 tot 10 dagen
Kosten trouwkaarten (incl. btw): €20
Kosten welkomsbord (incl. btw): €20
Spoed levering: €15

Let op: als de klant afwezig is of het leveringsbedrijf ondervindt problemen tijdens het leveren, dan behoudt het leveringsbedrijf zich het recht voor om uw pakket bij een afhaalpunt af te leveren.

Deze levertijden dienen alleen ter informatie en geven geen garantie.
Dit zijn de gemiddelde levertijden die onze leveringsbedrijven hebben vastgesteld. Aangezien de bezorging door onafhankelijke leveringsbedrijven wordt verzorgd, kan Studio Rui Jun niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke problemen na de verzending van de bestelling.
Studio Rui Jun belooft echter alle nodige informatie te verstrekken zodat de klant zijn/haar pakket kan volgen.

De producten reizen op eigen risico van de klant. Bij ontvangst van de bestelde producten dient hij/zij de producten te controleren. Deze controle heeft betrekking op de kwaliteit, de hoeveelheid, de referenties van de artikelen en de naleving van de bestelling.

ARTIKEL 5: BETALING

De betalingen worden verwerkt via Mollie.
De bestelling wordt pas behandeld als de betaling voldaan en goedgekeurd is door uw bank.

 

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT – TEVREDEN OF GELD TERUG

Op grond van de geldende wettelijke bepalingen beschikt de klant over een termijn van 14 dagen na ontvangst van zijn bestelling om het herroepingsrecht te doen gelden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten zoals trouwkaarten, welkomsborden etc. (zie ook artikel 8 van de Algemene Voorwaarden).

 

ARTIKEL 7: KLACHTENREGELING

Mocht het drukwerk, ondanks alle aandacht die Studio Rui Jun besteedt aan de kwaliteit van de bestelling, niet aan de verwachtingen van de klant voldoen door een probleem uitsluitend toe te schrijven aan ons bedrijf (beperkt tot: afwijkende foto’s en teksten in de door de klant goedgekeurde digitale proef die is verzonden vanuit Studio Rui Jun), dan beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn bestelling om zijn/haar klacht bij ons bedrijf bekend te maken.

Na deze termijn wordt de bestelling als definitief beoordeeld.

Een klacht die door Studio Rui Jun als rechtvaardig wordt beschouwd, word zo spoedig mogelijk opgelost.

Studio Rui Jun behoudt zich het recht voor om de producten retour te vragen. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde drukwerk inclusief extra opties! De verzendkosten zijn voor de rekening van de klant.

 

ARTIKEL 8: INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle illustraties, foto’s, afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht en geldt het intellectueel eigendomsrecht.

Alle reproductie van de website ‘studioruijun.nl’ of delen daarvan en de daarop gepresenteerde producten is niet toegestaan.

 

ARTIKEL 9: RECHTSBEVOEGDHEID

Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank in Leeuwarden, Nederland.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wet.